+45 74 65 15 67 mail@1747.dk

Gråsten Slot, et kongeligt ferieparadis

Få hundrede meter fra Den Gamle Kro ligger Gråsten Slot. Kroen er som stort set resten af byen kommet til, da det hele voksede op ved siden af slottet. Og slottet er fortsat det markante midtpunkt i Gråsten by. Den mægtige adelsslægt, Ahlefeldt’erne, opførte sidst i 1600-tallet et fornemt barokslot ved den smukke skovomkransede sø. Slotte havde der været før. Men dette var dog det prægtigste – og så på en egn hvor de jagtlystne adelige kunne udfolde sig. Men ak, det brændte i 1757 og kun den fornemme slotskirke stod tilbage. Et mere beskedent slot kom til i flere omgange. Og Ahlefeldt’erne blev afløst af hertugerne af Augustenborg. Det var i 1700 og 1800-tallet en forvirret tid, hvor den danske konge nok havde den øverste magt i hertugdømmerne mellem Kongeåen og Hamborg men samtidig selv var hertug. Og en broget skare af hertugfamilier flettet ind i hinanden sad mere eller mindre på magten. Døtrene blev gift så fint og godt som muligt. Sønnerne arvede slotte eller fik større gårde. Og var der ikke en gård, blev de officerer. Sådan var det..

Nogle hertuger gik det bedre end andre. Hertug Frederik Christian den Anden er vi således megen tak skyldig. Han og hertuginde Louise Augusta ændrede parken til engelsk landskabshave. Og sådan er den også i vor tid. Smuk og romantisk medens den åbner sig ud mod landskabet.

Den sidste hertug på stedet, Ernst Günther, var en aktiv mand, der hentede en kyndig fiskemester fra godset Primkenau i Schlesien og fik skabt et omfattende system af karpedamme. Der er fortsat masser af fisk at se på. Og hvert år i december er der store fede karper til salg ved Gråsten Slot.

Året 1935 var godt for Gråsten Slot. Da overdrog den danske stat brugsretten til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Og kronprinsessen med de ”grønne fingre” satte skik på den hensygnende have. I dag er den atter et pragtstykke. Dronning Ingrids ånd lever stadig mellem blomsterne. Og der er offentlig adgang på nær de tre sommeruger, hvor Dronningen samler familien til glad ferie i Gråsten – præcis som Kong Frederik den Niende og Dronning Ingrid gjorde det. I haven veksler et utroligt frodigt blomsterflor. Og græsset må gerne betrædes. Kig selv inden for i en af Danmarks smukkeste haver.

Skal du holde fest, bestille bord
- eller har du et spørgsmål?